Větrné elektrárny jsou zařízení využívající sílu větru k výrobě elektrické energie.

Větrné turbíny, často umístěné na vysokých věžích, zachycují kinetickou energii větru a přeměňují ji na mechanickou energii otáčející se hřídeli. Tato otáčející se hřídel je poté připojena ke generátoru, který produkuje elektrický proud.

Větrné elektrárny mají několik výhod, mezi které patří:

  • Větrné elektrárny využívají nevyčerpatelný zdroj energie, vítr.
  • Při výrobě elektrické energie nevytvářejí větrné elektrárny žádné skleníkové plyny ani jiné znečišťující látky.
  • Mohou být instalovány v různých měřítkách, od malých jednotek vhodných pro domácnosti až po velké větrné farmy.

Celkově jsou větrné elektrárny důležitým prvkem přechodu k udržitelné energetice a snižování závislosti na fosilních palivech. 

Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov
Spisová značka: C 2499 vedená u KS v Brně
IČ: 41609697
č.b.ú.: 2802496289/2010