Fotovoltaické panely umožňují zemědělskému podniku výrazně snížit náklady na energii

Zemědělské podniky se v posledních letech stále více obracejí k obnovitelným zdrojům energie, aby snížily náklady a zvýšily svou udržitelnost. Jedním z nejefektivnějších řešení je instalace
fotovoltaických panelů. Zde je pozitivní recenze na zavedení fotovoltaiky na jednom takovém podniku.

Úspory, finanční a ekologické přínosy

Fotovoltaické panely umožňují zemědělskému podniku výrazně snížit náklady na energii. Díky výrobě vlastní elektřiny z obnovitelných zdrojů se podnik stává méně závislým na cenách elektrické energie, které mohou být velmi volatilní.Zemědělský podnik nyní produkuje méně skleníkových plynů, což přispívá k ochraně životního prostředí. Snížení uhlíkové stopy je klíčové nejen pro přírodu, ale i pro pozitivní image podniku v očích zákazníků, kteří stále více preferují ekologicky šetrné produkty. Montáž a instalace elektrárny na zemědělském podniku nedaleko Mikulova jsme realizovali jako hlavní subdodavatel pro společnost MORAVIAPOWER s.r.o.. Zároveň jsme dodávali fotovoltaické moduly na celý rozsah zakázky, celkem 1056 panelů.

Mám zájem o podobné řešení

Kontaktujte nás

Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov
Spisová značka: C 2499 vedená u KS v Brně
IČ: 41609697
č.b.ú.: 2802496289/2010