Velké výrobní, komerční a průmyslové podniky se stále více obracejí k obnovitelným zdrojům energie, aby snížily náklady a zvýšily svou udržitelnost

Nejefektivnější řešení je instalace fotovoltaických panelů.

Fotovoltaické panely umožňují takovým podnikům výrazně snížit náklady na energii.
Jedná se o čistý obnovitelný zdroj výroby elektrické energie, při kterém nevznikají látky zatěžující životní prostředí. Samotná realizace je považována za jednu z nejšetrnějších ke svému okolí.
Jednu takovou jsme v letošním roce zrealizovali na Šumavě.

Mám zájem o podobné řešení

Kontaktujte nás

Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov
Spisová značka: C 2499 vedená u KS v Brně
IČ: 41609697
č.b.ú.: 2802496289/2010