Solární panely jsou umístěny na speciálně navržených konstrukcích na zemi. Tyto konstrukce mohou být pevné nebo mobilní, což umožňuje sledování pohybu slunce a optimalizaci výkonu.

Některé pozemní fotovoltaické elektrárny jsou propojeny s bateriemi nebo jinými způsoby úložiště energie, což umožňuje skladování vyrobené elektrické energie pro pozdější použití, zejména v době, kdy slunce nesvítí.

Agrovoltaika

Tento koncept spočívá v kombinaci zemědělských činností s fotovoltaickými elektrárnami na zemi. Solární panely jsou umístěny nad půdou, což umožňuje současnou produkci elektrické energie a zemědělských plodin na stejné ploše.

Pozemní fotovoltaické elektrárny mají několik výhod:

  • Využívají sluneční energii, která je nevyčerpatelná.
  • Fotovoltaické elektrárny na zemi relativně snadno instalovatelné a vyžadují méně údržby.
  • Mohou být budovány v různých měřítkách, od malých instalací až po velké elektrárny sloužící pro průmyslové účely.

Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov
Spisová značka: C 2499 vedená u KS v Brně
IČ: 41609697
č.b.ú.: 2802496289/2010