Řešení pro staticky nedostatečné objekty

Velká část objektů jako jsou výrobní haly, starší objekty s ocelovou konstrukcí, střechy skladovacích prostor, ať už z folie, lepenky, plechu, či PUR panelů jsou pro fotovoltaiku často nevhodné z důvodu vyššího než povoleného zatížení střešní konstrukce. Dále bývá problematické i uchycení a nebo třeba obloukový tvar střechy.

Lepené fotovoltaické panely jsou inovativní technologie, která umožňuje instalaci přímo na povrch střechy nebo jiných povrchů bez nutnosti tradiční montáže. Flexibilní panel může kopírovat obloukový tvar střechy.

Tato technologie nabízí několik výhod. Zaprvé je to estetický pohled, protože jsou přímo integrovány do stavby, což umožňuje jejich diskrétní umístění a snadné sladění s designem budovy. Zároveň mohou tyto panely také chránit střechu nebo povrch budovy před povětrnostními vlivy.
Další výhodou je zvýšená efektivita využití plochy. Protože lepené panely jsou umístěny přímo na povrchu. Není třeba žádných konstrukčních mezičlánků ani nosičů, což umožňuje efektivnější využití dostupné plochy.

Nicméně, tato technologie má i svá omezení. Je důležité zajistit, aby povrch, na který jsou panely lepeny, byl dostatečně stabilní a čistý. Povrch musí mít alespoň nějaký sklon, kvůli samočistící funkci. Je třeba pečlivě zvolit lepící materiály a procesy, aby byla zajištěna dlouhodobá spolehlivost a bezpečnost instalace. Pro zvolení této inovativní metody instalace je nutné použít lepidla a konstrukční prvky, které přímo certifikuje příslušný výrobce fotovoltaických lepených panelů. Je velmi problematické zpětně ověřit, že byl proveden správný technologický postup. Proto je důležité, aby firma měla zkušenosti, potřebovanou certifikaci a instalovala technologii vlastními silami bez využití universálních „střechařů z lidu“.

Celkově lze říci, že lepené fotovoltaické panely představují zajímavou alternativu k tradičním metodám instalace solárních panelů a mohou být vhodné zejména pro projekty, které kladou důraz na estetiku a efektivní využití dostupného prostoru.

Mám zájem o podobné řešení

Kontaktujte nás

Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov
Spisová značka: C 2499 vedená u KS v Brně
IČ: 41609697
č.b.ú.: 2802496289/2010