Fotovoltaická elektrárna pro rodinný dům

Pořízením fotovoltaické elektrárny pro Váš dům zvýšíte hodnotu nemovitosti a přispějete k ochraně životního prostředí.

Nabízíme:
  • poradenství, nabídka na míru
  • vyřízení projektu,
  • vlastní realizaci - montáž elektrárny i elektroinstalaci,
  • uvedení do provozu,
  • revize,
  • vyřízení dotace,
  • servis.

Nespotřebovaná energie se dá využít pro ohřev vody, vytápění, ukládání do baterie, nebo pro prodej.

Ukládáním přebytečné energie do baterie je zajištěno, že za špatného počasí nebo při výpadku elektřiny ze sítě máte k energii stále přístup.

Elektrárna do výkonu 50 kWp je bez nutnosti stavebního povolení.

Fotovoltaické panely umožňují přeměnu sluneční energie na elektrickou energii bez emisí skleníkových plynů a přispívá k udržitelnější budoucnosti.

Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov
Spisová značka: C 2499 vedená u KS v Brně
IČ: 41609697
č.b.ú.: 2802496289/2010