Výstava ve vinohradu, která se konala 29.5., se opravdu vydařila. Počasí bylo nádherné, což přispělo k celkově příjemné atmosféře akce. Místo konání, krásný vinohrad s úchvatným výhledem na Svatý kopeček, dodalo celé události jedinečný ráz.

Na výstavě bylo mnoho vystavovatelů ze sektoru zemědělské techniky, což přilákalo velké množství návštěvníků, kteří se zajímali o novinky a inovace v tomto odvětví. Naše společnost se představila s prezentací fotovoltaických systémů, což se ukázalo jako velmi atraktivní téma pro účastníky.

Během dne jsme měli příležitost hovořit s mnoha návštěvníky, kteří projevili značný zájem o informace týkající se fotovoltaiky. Mnoho z nich se ptalo na možnosti instalace solárních panelů na zemědělské budovy a do domácností, na výhody a návratnost investice, stejně jako na konkrétní technické detaily.

Celkově lze hodnotit naši účast na této výstavě jako velmi úspěšnou. Nejenže jsme navázali nové kontakty, ale také jsme získali cennou zpětnou vazbu a povzbudivé reakce od potenciálních zákazníků. Výstava ve vinohradu nám tak poskytla skvělou příležitost k propagaci našich produktů a služeb v oblasti fotovoltaiky.

Publikováno: 31. 5. 2024

Tiskárenská 440, 672 01 Moravský Krumlov
Spisová značka: C 2499 vedená u KS v Brně
IČ: 41609697
č.b.ú.: 2802496289/2010